Wambierzyce – Śląska Jerozolima

Otoczone malowniczymi Górami Stołowymi, Wambierzyce słyną z sanktuarium maryjnego oraz Kalwarii – całość wsi została pomyślana na kształt Świętego Miasta.

Płynie tu rzeka Cedron; są tu wzgórza nawiązujące do Biblijnych gór: Syjon, Synaj, Tabor, Toreb i Golgota, na których wybudowano ponad 130 stacji Drogi Krzyżowej.

W barokowej Bazylice pod wezwaniem Nawiedzenia NMP znajduje się XIV wieczna figurka Marki Boskiej Królowej Rodzin wykonana z drewna lipowego.

Do Bazyliki prowadzi 57 schodów. Liczba ta jest nieprzypadkowa – podobnie jak całe Wambierzyce; jest sumą symboli: 9 (jak liczba chórów anielskich) + 33 (jak wiek Chrystusa w chwili ukrzyżowania) + 15 (jak wiek Marii w chwili poczęcia Chrystusa).

Ruchoma Szopka w Wambierzycach

Ponad 800 figur składa się na ruchomą szopkę w Wambierzycach. Szopkę wykonał miejscowy zegarmistrz Longin Wittig. Prace nad sceną przedstawiającą narodzenie Jezusa rozpoczął około 1850 roku. Od 1882 roku zaczął pokazywać swoje dzieło okolicznym mieszkańcom. W związku z rosnącą popularnością szopki, odwiedzanej przez coraz większą ilość pielgrzymów i turystów, Wittig ciągłe wzbogacał swoje dzieło – uzupełniając scenę bożonarodzeniową o kolejne – między innymi sceny Drogi Krzyżowej. Misję tę kontynuował również jego syn – Hermann Witig Spod jego dłuta wyszły: rzeź dzieci na rozkaz króla Heroda, Święta Rodzina przy pracy, 12-letni Jezus w świątyni, Ostatnia wieczerza, Objawienie Matki Bożej w Lourdes, kopalnia węgla i scena przedstawiająca zabawę ludową.