Ruiny Zamku Rogowiec

Ruiny warowni Rogowiec to pozostałość po najwyżej w Polsce położonym zamku rycerskim.

Położone są na skalistej górze Rogowiec na wysokości 870m n.p.m. Zamek ufundowany został w XIII wieku przez księcia piastowskiego Bolka I Świdnickiego, zwanego również Srogim. Sto lat później – w 1392 roku – warownia przechodzi pod panowanie czeskie. Niespełna 30 lat później Dolny Śląsk staje się obszarem walk w wojnach husyckich. W roku 1420 zamek zdobywa Franz von Pogorell, rycerz rozbójnik, a dziewięć lat później ród Schelllendorfów, którzy łupią okoliczne wsie i karawany kupieckie długo po zakończeniu wojen. W 1483 roku na rozkaz króla czeskiego Macieja Korwina zamek zdobywa Georg von Stein i wysadza go powietrze. Dzieła ostatecznego zniszczenia w kolejnych latach dokonują miejscowi chłopi, którzy rozbierają większość murów zamku jako materiał budowlany.