Kościół Pokoju w Świdnicy

Religijną wojnę trzydziestoletnią zakończył Pokój Westfalski, na którym pozwolono luteranom wybudować trzy kościoły ewangelickie – w Jaworze, Głogowie i Świdnicy.

By nie stały się ani zbyt atrakcyjne, ani zbyt niebezpiecznie – musiały spełniać szereg warunków – nie mogły mieć dzwonnicy ani wież, nie mogły z zewnątrz przypominać świątyni. Musiały znajdować się poza granicami miasta, musiały być wykonane z nietrwałych materiałów. Tak powstała największa drewniana budowla o charakterze religijnym w Europie. Kościół wzniesiono w latach 1652-1654 z 3000 pni dębów.

W 2001 roku Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.